KURUMSAL

Anasayfa / Hakkımızda

Misyonumuz, yazılım ve bilişim sektöründe öncü olmak ve müşterilerimize en iyi çözümleri sunarak onların başarısını desteklemektir. Amacımız, kullanıcı dostu, güvenilir ve yenilikçi yazılım ürünleri ve hizmetleri geliştirmek suretiyle müşterilerimizin iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmaktır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, onlarla yakın bir işbirliği içinde çalışmak ve en son teknolojik gelişmeleri takip etmek, misyonumuzun temelini oluşturur. Uzman bir ekip ve sektördeki en iyi uygulamaları kullanarak, müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için en iyi çözümleri sunmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, müşteri memnuniyetine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizin taleplerini dikkatle dinliyor, hızlı ve etkili destek sağlıyor ve sürekli olarak geri bildirimlere odaklanarak çözümlerimizi sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz. Misyonumuz, yazılım ve bilişim alanında sürdürülebilir bir başarı elde etmek ve müşterilerimize en üst düzeyde değer sunmaktır.

Vizyonumuz, yazılım ve bilişim sektöründe lider bir konumda olmak ve geleceğin teknolojilerini kullanarak müşterilerimize ilham veren çözümler sunmaktır. Hızla değişen dijital dünyada öncü olmak için sürekli olarak yeniliklere açık, araştırmaya dayalı ve öncü bir yaklaşım benimsemekteyiz.

Müşterilerimize değer sağlarken, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda ilkelerini gözetmeyi hedefliyoruz. En son teknoloji trendlerini takip ediyor, yapay zeka, veri analitiği, bulut bilişim gibi alanlarda uzmanlaşmış bir ekiple birlikte müşterilerimize rekabet avantajı sunacak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.

Vizyonumuz, müşteri odaklılık, kalite, esneklik ve işbirliği üzerine kuruludur. Müşterilerimizin hedeflerini anlamak, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak ve uzun vadeli başarılarını desteklemek için işbirliği içinde çalışmayı önemsiyoruz. Hem küçük ölçekli girişimlerin hem de büyük kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümlerimizle sektörde öncü bir marka olmayı hedefliyoruz.

Teknoloji dünyasının dönüşümünü liderlik ederek şekillendirmek ve müşterilerimize ileri düzeyde performans, güvenlik ve yenilik sunmak için tutkuyla çalışıyoruz.

Aşağıdaki Bilgilendirme ve Rıza Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerin Catsoulstudios.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve metnin devamında belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Cat Soul Studios tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda işlenecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi bildirmek isteriz.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Hizmet Sağlama: Kişisel verileriniz, bir e-ticaret sitesi aracılığıyla ürün veya hizmet sağlamak, siparişlerinizi işlemek, ödemelerinizi almak ve gönderimlerinizi yapmak gibi amaçlarla işlenebilir. Bu, sözleşmenin yerine getirilmesi ve hizmetlerin sağlanması için gerekli olan veri işleme faaliyetlerini içerir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kişisel verileriniz, size daha iyi hizmet sunmak, müşteri taleplerinizi yanıtlamak, sorunları çözmek ve geri bildirimlerinizi almak gibi müşteri ilişkileri yönetimi amaçlarıyla işlenebilir. Bu, meşru çıkarlarınıza dayanarak kişisel verilerinizin işlenmesini içerebilir.

Pazarlama ve Reklamcılık: Kişisel verileriniz, size özel teklifler sunmak, pazarlama kampanyaları düzenlemek, ürünler veya hizmetler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla işlenebilir. Bu tür işlemler, genellikle rıza veya meşru çıkarlarınıza dayanabilir.

İstatistiksel Analiz ve Araştırma: Kişisel verileriniz, pazar eğilimlerini analiz etmek, ürün geliştirme veya iyileştirme amaçlarıyla işlenebilir. Bu tür işlemler genellikle anonimleştirilmiş veya toplu veriler üzerinden yapılır.

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: Kişisel verileriniz, vergi raporlaması, finansal kayıtların tutulması, yasal taleplerin yerine getirilmesi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Cat Soul Studios, müşterilere ait kişisel verileri, ilgili kişilerin ürün ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından gerçekleştirilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullanmaktadır. Ayrıca ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta ve bu kapsamda iş süreçleri yürütülmektedir. Catsoulstudios.com, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması, iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin tercihleri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve uygulanması gibi amaçlar doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileri, Cat Soul Studios ve Marka yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarla paylaşma hakkına sahiptir.

Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Ayrıca çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.

Sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, siteyi kaç kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, Şirket Web Sitesi’ni sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş Şirket.com deneyimi sunmak, Şirket Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki işlemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle Şirket Web Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi birlikte analiz edebiliriz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

HAKLARINIZ:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; catsoulstudios.com’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan ve bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında veri sorumlusu:
KVK nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı, e-mail veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle catsoulstudios.com ile paylaşabilirsiniz.

Sorumluluklarınız

Verilerinizi güvende tutmak ayrıca, yeterince karmaşık parolaları kullanarak ve bunları güvenle depolayarak hesabınızın güvenliğini sağlamanızla size de bağlıdır. Şirket hizmetini kullandığınız bilgisayarın, tabletin veya telefonun yeterli güvenliğe sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

İade Politikası

İade Şartları
1.1. Ürünlerimizdeki tüm hatalı tasarımlar ve baskı hataları tarafımızdan kabul edilmektedir.
1.2. İade talepleriniz, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde tarafımıza iletilmelidir.
1.3. İadeniz için öncelikle bize ulaşarak iade talebinizi bildirmeniz gerekmektedir.

İade Prosedürü
2.1. İade talebiniz alındıktan sonra, size iade süreci hakkında bilgi vereceğiz ve gerekli talimatları ileteceğiz.

İade Kabulü ve İade İşlemi
3.1. İade talebinizin ve ürünün durumunun incelenmesi için size bilgi verilecektir.
3.2. İade talebinizin kabul edilmesi durumunda, iade süreci başlatılacak ve ödemeniz iade edilecektir.
3.3. Ödeme iadesi, orijinal ödeme yöntemiyle yapılacaktır.

İade Edilemeyen Ürünler
4.1. Özel tasarım ürünler, sizin talepleriniz doğrultusunda hazırlanan ürünler iade edilemez.
4.2. Dijital ürünler iade edilemez.
4.3. Domain ve Hosting paketleri satın alma işleminden sonrası iadesi mümkün olmamaktadır.

Müşteri Hizmetleri
5.1. İade süreciyle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz varsa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
5.2. Müşteri hizmetleri ekibimiz, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Bu iade politikası, web sitemizde yer alan ürünler için geçerlidir. İade süreciyle ilgili daha detaylı bilgilere ve iade taleplerinizi iletmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Sosyal Medya Hesaplarımız